X

Maak van het dictee een succes

We hebben voor het 6e Groot Vlaardings Dictee jouw hulp nodig. Doneer.

Met het dictee ondersteunen we vele lokale goede doelen en maken we Vlaardingen meer leefbaar en daar kan jij een positieve bijdrage aan leveren.

 

Dictee in Vlaardingen

Voor jong en oud

En de winnaars...

En de ...

Stichting Community Service heeft een ANBI status

 

Het Groot Vlaardings Dictee & het Kinderdictee worden mogelijk gemaakt door
inzet én enthousiasme van vele vrijwilligers, deelnemers, scholen en sponsoren.