X

Goede doelen

De afgelopen zeven jaar hebben we ruim 20 goede doelen een extra steuntje in de rug kunnen geven.

Daar zijn we met z'n allen erg trots op. Ook dit jaar steunen we met het Groot Vlaardings Dictee één groot doel en meerdere kleine goede doelen.

Taalvaardigheid verbetert de wereld

Opbrengst Rotarydictee voor bestrijding laaggeletterdheid

Op 19 november 2020 organiseert Rotaryclub Vlaardingen het zevende Groot Vlaardings Dictee. Het Groot Vlaardings Dictee is een fundraisingactie waarbij de opbrengsten gaan naar bestrijding van laaggeletterdheid in Vlaardingen.

In Vlaardingen wonen 15.000 mensen die onvoldoende kunnen lezen en schrijven.

Dit leidt tot veel sociale en maatschappelijke problemen: mensen raken bijvoorbeeld tot twee keer sneller in de bijstand, hebben meer moeite met het vinden van een baan en leven ongezonder. De kinderen van ouders uit deze groep presteren vaak minder goed op school.

Rotaryclub Vlaardingen komt in actie door het voorkomen en verminderen van de laaggeletterdheid in onze stad.

De opbrengst van het Groot Vlaardings Dictee wordt besteed aan projecten die daaraan bijdragen. Dat doet Rotary in samenwerking met andere instanties, zoals de stichting Lezen en Schrijven en het Bondgenootschap Basisvaardigheden Vlaardingen, waarbij ruim 30 organisaties in Vlaardingen bij zijn aangesloten.

Het Groot Vlaardings Dictee wordt gehouden in de Stadsgehoorzaal. Het wordt een gezellige en uitdagende avond, waaraan 10 tot 13 teams van ieder tien personen meedoen. Ieder team brengt een bedrag van € 1.000 mee en diverse sponsoren leveren een bijdrage. In de pauze, als de correctoren de werkstukken nakijken, is er vertier, om de spanning voor de uitslag wat weg te nemen.

 

Het Groot Vlaardings Dictee & het Kinderdictee worden mogelijk gemaakt door
inzet én enthousiasme van vele vrijwilligers, deelnemers, scholen en sponsoren.